top
SLOVENSKY JAZYKENGLISH LANGUAGE

onasparkkontaktcertend
garancia
tel.: +421 45 532 16 55
tel.: +421 45 532 16 57
mobil: +421 903 802 403

fax: + 421 45 532 16 58

e-mail: kuhomix@kuhomix.sk

preprava

Certifikáty

certifikatKvalita je dnes otázkou úspechu každej organizácie a kritériom úspešnosti v akejkoľvek činnosti.
V súčasnosti dokáže uspokojiť zákazníka len organizácia, ktorá ponúka kvalitné služby pri konkurenčne schopných cenách.      

Dnešným trendom je rozširovanie Európskeho spoločenstva a unifikovanie  medzinárodných noriem a preto je ideálne, keď je organizácia držiteľom medzinárodného certifikátu systému riadenia kvality, ktorý je v zhode s niektorou z ponúkaných ISO noriem.


Keďže naša spoločnosť svojimi službami zastrešuje prevažnú časť Európy a chce i naďalej uspokojovať zákazníka vysoko kvalitnými službami na medzinárodnej úrovni, rozhodla sa overiť kvalitu nami ponúkaných služieb medzinárodne uznávaným certifikátom systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000.
     

V súčasnosti je naša spoločnosť držiteľom certifikátu systému riadenia kvality v zhode s normou ISO 9001:2000.
Tento nám udelila renomovaná belgická audítorská firma SGS EQCL.

Dúfame, že sa pridáte k množstvu našich spokojných zákazníkov.