top
SLOVENSKY JAZYKENGLISH LANGUAGE

onasparkkontaktcertend
garancia
phone: +421 45 532 16 55
phone: +421 45 532 16 57
phone: +421 903 802 403

fax: + 421 45 532 16 58

e-mail: kuhomix@kuhomix.sk

preprava

KUHO-mix, spol.s r.o.,

 

volvovznikla v roku 1991. Od svojho vzniku sa zaoberá vykonávaním medzinárodnej nákladnej automobilovej dopravy a od roku 1994, na základe koncesnej listiny, sa firma venuje aj zasielateľskej činnosti.

     Od roku 1991 je spoločnosť členom združenia ČESMAD Slovakia, ktoré je záručným združením pre vydávanie karnetov TIR.

     Prostredníctvom majiteľov spoločnosti je naša firma zastúpená v Prezídiu ČESMAD Slovakia ako aj v regionálnom výbore združenia. Ing. Ľubomír Honíšek je víceprezidentom združenia, predseda regionálneho združenia a členom skúšobnej komisie pre udeľovanie odbornej spôsobilosti dopravcov pri Krajskom úrade v Banskej Bystrici.

     Ako prvej dopravnej spoločnosti na Slovensku nám bol v roku 1998 udelený renomovanou medzinárodnou certifikačnou organizáciou SGS certifikát systému riadenia kvality v súlade s normou ISO 9002, ktorý pravidelne obnovujeme a aktualizujeme. V súčasnosti sme držiteľmi certifikátu ISO 9001:2000.

V súčasnosti prevádzkujeme  zaplachtované návesové a prívesové súpravy v počte 50.

Náš vozový park tvoria vozidlá typu VOLVO, DAF, IVECO, SCANIA. Sú to vozidlá s vysokými technickými parametrami a všetky  vozidla spĺňajú medzinárodnú normu EURO 3 - 5.

Zabezpečujeme prepravy v rámci celej Európy, hlavne sa orientujeme na západnú Európu. Hlavnými cieľovými krajinami sú Taliansko, Belgicko, Francúzsko, Rakúsko, Veľká Británia, Španielsko a Portugalsko. Zabezpečujeme taktiež prepravy na Ukrajinu a do Rumunska.

     V rámci zabezpečenia tovaru a aj vozidiel je samozrejmé, že máme uzavreté poistenie tovaru na 10  mil. SK a poistenie zodpovednosti za škody. V rámci zefektívnenia a skvalitnenia operatívnej prevádzky sú všetky naše vozidlá vybavené mobilnými telefónmi a aj systémom GPS.

     Zárukou kvalitnej realizácie prepráv je zabezpečený servis vozidiel v autorizovaných servisoch. Disponujeme aj servisnou dielňou, ktorá poskytuje nepretržité opravárenské služby nielen vlastným vozidlám, ale aj vozidlám iných firiem. Zabezpečujeme značkový záručný a pozáručný servis pre návesy Schwarzmuller.

     Spoľahlivým prístupom k práci sa snažíme poskytovať našim zákazníkom čo najkvalitnejšie dopravné služby.