top
SLOVENSKY JAZYKENGLISH LANGUAGE

onasparkkontaktcertend
garancia
tel.: +421 45 532 16 55
tel.: +421 45 532 16 57
mobil: +421 903 802 403

fax: + 421 45 532 16 58

e-mail: kuhomix@kuhomix.sk

preprava

KUHO-mix, spol.s r.o.,

Zvyšovanie konkurencieschopnosti KUHO-mix. spol. s r.o. Spoločnosť KUHO-mix. spol. s r.o. získala nenávratný finančný príspevok na podporu vzdelávania a posilnenia zamestnanosti v spoločnosti v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, výzva DOP-SIA-2009/1.2.1/01.

Projekt s názvom Zvyšovanie konkurencieschopnosti KUHO-mix. spol. s r.o. sa realizoval od apríla 2011 do júla 2012.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie adaptability pracovníkov a prostredníctvom nastavenia pravidelného systému vzdelávania zabezpečiť konkurencieschopnosť spoločnosti. Zamestnanci sa vzdelávali v anglickom jazyku a v komunikačných a manažérskych zručnostiach.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o programe a možnostiach podpory nájdete na www.esf.gov.sk a www.sia.gov.sk

Prílohy:
Tlačová správa >>>>
Projekt vzdelávania KUHO-mix.spol. s r.o. >>>>
Formulár príkladov >>>>

Zvyšovanie konkurencieschopnosti KUHO-mix. spol. s r.o. >>>>